CLAIRVOYANCE

Eksempler på chakrategninger
Eksempler på chakrategninger

Clairvoyance betyder klarsyn, men rummer meger mere end det. Jeg får visuelle billeder igennem, men samtidig bruger jeg min klarfølelse og min klarhørelse. Dette giver et mere helt billede, da det rummer mere end “blot” klarsynet. Jeg arbejder på den måde, at jeg tuner ind på dine chakra, og tegner det jeg mærker og føler. Samtidig får jeg billeder og budskaber igennem til dig. Jeg tager udgangspunkt i din historie/nuværende situation, og guider dig til, at komme videre med dit eget forløb i livet. På den måde bliver det et redskab, du får med hjem, som du efterfølgende kan bruge, til din egen selvudvikling. Jeg tuner også gerne ind på konkrete spørgsmål, hvis du står i en situation, som du ikke kan se dig ud af. Det kan være en hjælp, til en guidning, men er på ingen måde en facitliste. Alting afhænger af, hvilken vej DU vælger. Hvis du vælger en mulighed fra, opstår der en ny. Du har hele vejen igennem din egen vilje. Jeg bruger også kanalisering, så der kommer budskaber fra dine guider/vejledere til dig. Dette er ofte helt konkrete råd til dig, der kan bruges lige her og nu.